چهارشنبه 27 بهمن 1395 جریمه دیرکرد کتاب
پیرو مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه مبنی بر اخذ جرایم نقدی دیر کرد کتب و منابع کتابخانه های تحت پوشش و به منظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه ای واحد  مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اعمال قرار گیرد.
1-   ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده:
در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت نشود مشمول جریمه به شرح ذیل می شود:
الف) گروه اول ( هیأت علمی) : مبلغ 5000 ریال برای هر نسخه به ازای هر روز تأخیر
ب) گروه دوم ( دانشجویان) و گروه سوم ( کارکنان) : مبلغ 2500 ریال جریمه برای هر نسخه به ازای هر روز تأخیر
تبصره: در صورت عدم استرداد کتب امانی توسط اعضای هیأت علمی و کارکنان شاغل در دانشگاه و عدم پرداخت جرایم در زمان مقرر مراتب به اطلاع معاونت پژوهشی و فناوری رسانده شده تا نسبت به کسر جریمه تأخیر از حقوق امانت گیرنده اقدام لازم صورت پذیرد.
2-   مفقود شدن منابع امانت گرفته شده:
در صورتی که منبع به امانت گرفته شده مفقود، ناقص و یا به هر صورتی غیر قابل استفاده شود باید عین منبع یا آخرین چاپ آن حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و تحویل گردد ، بدیهی است مبلغ جریمه دیر کرد و همچنین مبلغ 50000 ریال بابت خدمات آماده سازی منبع دریافت می گردد. در صورتی که منبع نایاب باشد و یا به هر دلیل دیگری امکان تهیه آن وجود نداشته باشد امانت گیرنده موظف به جبران خسارت به شرح ذیل می باشد:
الف) میزان دریافت خسارت در هر مورد منابع لاتین ، کتابهای تک نسخه ای، کتابهای مرجع، نشریات ادواری، دیسکهای فشرده نوری و منابع مشابه با توجه به نوع منبع 3 تا 5 برابر و برای منابع فارسی 5 تا 10 برابر قیمت روز آن خواهد بود.( بر آورد هزینه ذیربط بر عهده کمیته ای متشکل از مسئول کتابخانه ، مدیر مالی و رئیس مرکز / واحد خواهد بود.)
ب) تا اتمام اقدامات یاد شده خدمات امانت به متقاضی ارائه نمی شود.
ج) جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد تایید نمی باشد.
د) در مورد مفقود شدن کتابهای رزرو شده عضو موظف است حداکثر تا 3 روز کاری با احتساب جریمه به تهیه کتاب مزبور اقدام نماید.
3- مبالغ دریافت شده جریمه منحصراً می بایست به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه کد 1508 به نام درآمدهای دانشگاه واریز و رسید آن به مدیران محترم مالی تحویل گردد.
مبالغ دریافتی برای خرید کتاب یا تهیه و جایگزین نمودن عنوان مورد نظر و یا عنوان های مشابه صرف خواهد شد لذا مراکز و واحد ها می توانند در پایان هر سال مالی در تفاهم بودجه این مبالغ را از طریق استانپیگیری نمایند
4-   منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه به امانت داده نمی­شود عبـارتند از:
الف)کتابهای مرجع مانند فرهنگها، دایره المعارفها و کتابهای پر مراجعه
ب) کتابهای گرانبها و نفیس و آثار خطی چاپهای قدیمی و نایاب و موارد مشابه
ج) نشریه های ادواری ، پایان نامه ها ، طرح های پژوهشی و اسناد و منابع مشابه
د) مواد غیر چاپی مانند فیلم ، دیسک فشرده نوری ، نوار صوتی ، نقشه و منابع مشابه
تبصره: نسخه کپی شده مواد الکترونیکی در صورت نبود، منع قانونی قابل امانت می باشد.( به غیر از  پایان نامه ها)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما