ردیف نام نام خانوادگی عنوان پست محوله شماره داخلی
1 دکتراکبر توحیدلو سرپرست دانشگاه 105
2 فائزه طاهری مسوول حراست- رئیس امور اداری 120
3 فاطمه شفیعی رئیس پژوهش و کارگزینی اداری و کارشناس اداری 122
4 وحید   ولی محمدی                              مسوول تربیت بدنی و کارپرداز 121
5 محمد امینی پور مدیر عمومی 121
6 محبوبه مهرابی رئیس امور مالی 125
7 سمیرا محسنی مسوول دفتر ریاست،مالی دانشجویی،کتابخانه،پورتال 106
8 شکوه فرزان رئیس اداره امور آموزشی 110
9 فرزاد محمدی منش کارشناس رشته های حسابداری،روانشناسی،علوم تربیتی ،مشاوره و معادلسازی و انصراف 115
10 پرستو نجاری کارشناس رشته های مترجمی زبان،تربیت بدنی،مدیریت ها و انباردار 113
11 معصومه حاتمی مسوول برنامه ریزی و امین اموال 119
12 آرش گودرزی کارشناس برنامه ریزی 132
13 زهرا هلالی کارشناس رشته های الهیات،حقوق،ریاضی،کامپیوتر،پروژه،صنایع،فیزیک، تاریخ و کارشناس امتحانات 114
14 مجید زینلی مسوول فارغ التحصیلان ، اتباع ،نظام وظیفه 118
15 فاطمه یادگاری  مسول فرهنگی دانشجویی- روابط عمومی 344
16 رحم خان مهکی نگهبان   200
17 علی صفری نگهبان 200
18 محمد تاجیکی نگهبان 200
19 یداله  الوند خدمات *
  شماره مستقیم واحد ها
 
20 ریاست 56228813-84234650-84234651
21 فکس 56223013
22 اداری 56228814
23 برنامه ریزی 56228815-8423654
24  آموزش 56223011-56223012-84234656
25 نگهبانی 56226358
  شمارهای سانترال
26 56223011 56226252  
27 56223012 56226254  
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما