ردیف نام نام خانوادگی عنوان پست محوله شماره داخلی
1 دکتراکبر توحیدلو سرپرست دانشگاه 107
2 فائزه طاهری مسوول حراست- کارشناس اداری 120
3 محبوبه مهرابی کارشناس مالی 125
4 وحید ولی محمدی مسوول حوزه ریاست، کارشناس مالی دانشجویی و مسوول تربیت بدنی 107
5 فاطمه شفیعی کارشناس اداری 122
6 محمد امینی پور کارپرداز، مدیر عمومی 121
7 شکوه فرزان رییس اداره خدمات آموزشی 110
8 مجید زینلی مسوول فارغ التحصلان و اتباع 118
9 فرزاد محمدی مسوول برنامه ریزی 119
10 سمیرا محسنی کارشناس برنامه ریزی 132
11 معصومه حاتمی کارشناس آموزش و امین اموال 115
12 پرستو نجاری کارشناس آموزش و انباردار 113
13 زهرا هلالی کارشناس امتحانات، کارشناس آموزش 114
14   گودرزی مسوول کتابخانه 106
15 فاطمه یادگاری مسول فرهنگی دانشجویی- روابط عمومی و پورتال 344
16 محسن اینانلو نگهبان 200
17 علی صفری نگهبان 200
18 محمد تاجیکی نگهبان 200
19 یداله  الوند خدمات *
  شماره مستقیم واحد ها
 
20 ریاست 56228813
21 فکس 56223013
22 اداری 56228812
23 برنامه ریزی 56228815
24          آموزش 56226356
25 نگهبانی 56226358
  شمارهای سانترال
26 56223011 56226252  
27 56223012 56226254  
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما