میان ترم
جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد الهام محمدی اینجا کلیک کنید.امتحان میان ترم درس  متون روانشناسی 1 با خانم مهرجو روز دوشنبه مورخ 96/08/15  برگزار می گردد.
 
 
 جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد قنبریاینجا کلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد محمدی فر اینجا کلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم دکتر یوسفوند اینجا کلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد مهرجو اینجاکلیک کنید.جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد زارع اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد میرباقری اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد قره داغی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد مهرجو اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد برزگراینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد زندیه اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد بیگ زاده اینجاکلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد اعتمادیه اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد شهسواری اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد باقری حریری اینجاکلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد آل محمد اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد دهقان زاده اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات میان ترم استاد جباری اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات استاد پاکدامناینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده امتحانات استاد اکبری اینجاکلیک کنید.


 
 
 

 
 
 
 
   فايلها
اکبري.docx 15.246 KB
پاکدامن.docx 14.785 KB
جباري.docx 14.816 KB
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما