نام و نام خانوادگی : محبوبه مهرابی
سمت :کارشناس مالی

شماره تماس مستقیم : 56223012

شماره تماس داخلی :126

آدرس پست الکتروینکی :                               
                                                                             
  


نام و نام خانوادگی : مجید زینلی

سمت :مسوول فارغ التحصیلان 
شماره تماس مستقیم :
56223012
شماره تماس داخلی :106
آدرس پست الکتروینکی :                               

                                                                             
     
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما